Weerbaarheidstrainingen

School

Weerbaarheid en de preventie van sociaal emotionele problematiek zijn belangrijke thema’s voor ouders/verzorgers en op scholen. De gemeente De Ronde Venen kiest er daarom voor om met trainingen de weerbaarheid van kinderen te vergroten. 

De weerbaarheidstrainingen worden verzorgd door:

  • Kwadraad/CJG
  • Stichting Samen Sterk voor Kinderen (SSVK)
  • Weerkrachtig trainingen.

Trainingen schooljaar 2018/2019

De trainingen bestaan uit meerdere bijeenkomsten. Voorafgaand is er een intakegesprek met de trainer. Afhankelijk van de training vindt er ook een eindgesprek, ouderbijeenkomst of informatieavond voor ouders en leerkrachten plaats. 

In het overzicht weerbaarheidstrainingen (pdf) staan de trainingen voor schooljaar 2018/2019. Meer uitgebreide informatie over de trainingen leest u in aanbod weerbaarheidstrainingen (pdf).

Zie ook de weerbaarheidstrainingen in de agenda: 
(onderstaand overzicht is op volgorde van basisschoolgroep):

Kosten

Omdat de gemeente de trainingen subsidieert, wordt er per training slechts een ouderbijdrage gevraagd van 50 euro. 

Locatie

De locatie van de trainingen hangt af van de kern in De Ronde Venen waar de meeste aanmeldingen vandaan komen voor de training.

Aanmelden

Bij deelname aan de training wordt een handtekening van beide ouders gevraagd. Mocht dit een drempel opwerpen, neemt u dan vooral contact met ons op. 

Stuur een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier (Word-bestand) digitaal naar Marga Kraaijkamp, via e-mailadres: m.kraaijkamp@kwadraad.nl. U kunt een ondertekende versie van het formulier ook inleveren tijdens het intakegesprek.

Training vol of al gestart?

De weerbaarheidstrainingen hebben een doorlopende aanmelding. Is de training vol of al gestart? Dan plaatsen wij uw kind na aanmelding op een reservelijst / wachtlijst voor een volgende training.

Contact

Bij vragen over de trainingen kunt u contact opnemen met Marga Kraaijkamp:

E-mail: m.kraaijkamp@kwadraad.nl.
Tel: 06-40097357

Wij hopen veel kinderen te versterken door middel van de weerbaarheidstrainingen!

Hulp nodig of vragen?