Weerbaarheidstrainingen

jonegens aan het spelen

Weerbaarheid en de preventie van sociaal emotionele problematiek zijn belangrijke thema’s voor ouders/verzorgers en op scholen. De gemeente De Ronde Venen kiest er daarom voor om met trainingen de weerbaarheid van kinderen te vergroten. 

De weerbaarheidstrainingen worden verzorgd door:

 • Kwadraad/CJG
 • Stichting Samen Sterk voor Kinderen (SSVK)
 • Weerkrachtig trainingen.

Trainingen schooljaar 2020/2021

De trainingen bestaan uit meerdere bijeenkomsten. Voorafgaand is er een intakegesprek met de trainer. Afhankelijk van de training vindt er ook een eindgesprek, ouderbijeenkomst of informatieavond voor ouders en leerkrachten plaats. 

 • Sta sterk voor het jonge kind, intensief
  De Sta Sterk Training voor het jonge kind is gericht op het vergroten van de sociale en weerbare vaardigheden en het omgaan met emoties. Sociale vaardigheid en assertief gedrag wordt aangeleerd.
 • SOVA voor het jonge kind, preventief
  In deze training leren deelnemers op een speelse manier sociale vaardigheden aan. Hierdoor zijn ze beter in staat op een plezierige manier contact met leeftijdgenootjes te maken.
 • Sova, middenbouw 8 - 10 jaar
  Door middel van een groepsgerichte aanpak het probleemoplossend vermogen van kinderen vergroten, waardoor ze meer grip op hun eigen situatie krijgen en hun zelfvertrouwen en waardering kan groeien.
 • Faalangst de baas 8 - 12 jaar
  De training Faalangst de Baas! is gericht op het verminderen van cognitieve, sociale en motorisch faalangst.
 • Sta Sterk Training 8 - 12 jaar Winter
  De Sta Sterk Training is gericht op sociale en weerbare vaardigheden en omgaan met pestgedrag. In de training wordt assertief gedrag aangeleerd. 
 • Rots en Water, jongens 10 - 12 jaar Winter
  Rots en Water is al jaren een bekend begrip als het gaat om weerbaarheid. Het programma is ontwikkeld voor jongens om te leren omgaan met specifieke jongensproblemen: moeite met zelfbeheersing, agressie, overschatting en grenzen opzoeken.
 • Brugklastraining 11 - 12 jaar 
  De Stevige Stap Training geeft kinderen voor aan het begin van de brugklasperiode een steuntje in de rug zodat ze met meer zelfvertrouwen die eerste stappen in deze nieuwe en onbekende situatie kunnen zetten.
 • Marietje Kessels groep 7 & 8 Winter, aanvang 2019
  Het Marietje Kessels Project is een preventief weerbaarheidsproject. 

 

Kosten: omdat de gemeente de trainingen subsidieert, wordt er per training slechts een ouderbijdrage gevraagd van 50 euro. 
Locatie: de locatie van de trainingen hangt af van de kern in De Ronde Venen waar de meeste aanmeldingen vandaan komen voor de training.

Aanmelden

Bij deelname aan de training wordt een handtekening van beide ouders gevraagd. Mocht dit een drempel opwerpen, neemt u dan vooral contact met ons op. 

Stuur een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier (Word-bestand) digitaal naar Marga Kraaijkamp, via e-mailadres: m.kraaijkamp@kwadraad.nl Tel: 06-40097357. U kunt een ondertekende versie van het formulier ook inleveren tijdens het intakegesprek. 

Training vol of al gestart?

De weerbaarheidstrainingen hebben een doorlopende aanmelding. Is de training vol of al gestart? Dan plaatsen wij uw kind na aanmelding op een reservelijst / wachtlijst voor een volgende training.

Hulp nodig of vragen?