Week tegen pesten - Samen aan zet!

weektegenpesten

‘Samen aan zet’ is het thema van de Week Tegen Pesten 2020. In de Week Tegen Pesten staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal.

Landelijk wordt gevraagd aan scholen, directie en leraren mee te doen. Doet jullie school mee? Hebben je kinderen de poster al zien hangen bij hen op school?

Aandacht voor pesten in De Ronde Venen

Naast deze landelijke actie zijn er ook lokale initiatieven binnen gemeente De Ronde Venen. Hieronder informatie over enkele initiatieven en workshops.

  • Stichting Omgaan met Pesten & lespakket

Stichting Omgaan met Pesten heeft ook dit jaar een eigen campagne 'Samen maken we het verschil!' en sluit daarmee aan bij het thema van Stichting School & Veiligheid. In de campagne brengen zij een gratis lespakket voor het PO en VO uit. Dit lespakket is dit jaar gericht op groepsvorming, erg belangrijk door de invloed van de Corona periode het afgelopen schooljaar. Het lespakket bestaat uit diverse werkvormen, tips en tools. Lees meer. 

  • Workshop ‘Samen maken we het verschil’ Met plezier samenwerken - Steunpunt voor vrijwilligerswerk

Rond de week tegen het pesten (van 21 t/m 25 september 2020) wordt de workshop Met plezier samenwerken – “Samen maken we het verschil” georganiseerd voor Vrijwilligers, vrijwilligerscoördinatoren en/of bestuursleden van maatschappelijke organisaties in De Ronde Venen en Uithoorn. Data: 6 oktober in Mijdrecht en 15 oktober in Uithoorn. Lees meer. 

  • Workshop ‘Cyberpesten’ – Ouders Lokaal

Kinderen groeien op met internet en social media. Hoewel dit veel voordelen kent, ontdekken steeds meer kinderen dat dit ook minder leuke kanten heeft. 1 op de 10 kinderen worden namelijk wel eens online gepest. Tijdens deze workshop gaan ouders met elkaar in gesprek over cyberpesten. Informatie en ervaringen worden uitgewisseld en er wordt samen onderzocht wat de meest voorkomende online-gevaren zijn voor kinderen en wat je ertegen kunt doen. Lees meer. 
 

Wist u dat?

Wist u dat scholen wettelijk verplicht zijn om een antipestcoördinator te hebben? Deze antipestcoördinator kan een rol spelen in het tegengaan van pesten in de klas, want zijn/haar verantwoordelijkheden zijn:

  • Het vormen van beleid tegen pesten
  • Het aanspreekpunt zijn voor ouders, kinderen en leerkrachten
  • Het monitoren van sociale veiligheid van leerlingen

Kijk ook op: