Video hometraining

fam

Uw peuter slaapt slecht. De kinderen ruziën veel. Uw kleine praat nauwelijks. Uw kind is heel druk. Maar ook hulpvragen bij adoptiekinderen, huilbaby's en prematuren zijn allemaal zaken waar u als ouder wakker van kan liggen. Video hometraining biedt praktische ondersteuning aan ouders in de omgang met hun kind van 0 tot 18 jaar.

Hoe werkt het?

Een medewerker van de GGD of het Pedagogisch Bureau  maakt maximaal drie korte dvd-opnamen van uw dagelijkse gezinsleven.. Vervolgens bespreken jullie deze dvd samen. U ziet wat goed gaat en wat beter kan en uw vragen en/of twijfels worden bespreekbaar gemaakt. De eventuele vervolgopnamen binnen de video hometraining laten u zien wat het effect is van de veranderde aanpak. Het traject van video hometraining kan enkele weken tot maanden duren.

Belangrijk om te weten:

  • Video hometraining wordt gedaan door speciaal getrainde medewerkers; een jeugdverpleegkundige, een maatschappelijk werker, een medewerker van thuisbegeleiding of een medewerker van het pedagogisch bureau. Uw vraag bepaalt welke medewerker wordt ingezet.
  • Leidt de video hometraining tot onvoldoende resultaat, dan kunnen wij u doorverwijzen. 
  • De dvd met opnames houdt u na afloop van de begeleiding zelf. Wij bewaren geen kopie van de opnamen.
  • U kunt u aanmelden via de Jeugdgezondheidszorg of het Pedagogisch Bureau
  • Er zijn géén kosten verbonden aan video hometraining.

Bekijk ook het filmpje van Actiz jeugd:

 

Hulp nodig of vragen?