Verwijsindex

fam

Het komt regelmatig voor dat verschillende hulpverleners zich bezighouden met hetzelfde kind of jongere. Organisaties werken daarbij soms langs elkaar heen. De verwijsindex is opgezet zodat hulpverleners sneller en makkelijker in contact komen om informatie uit te wisselen over behandelingen en resultaten. Door de registraties in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak.

Lees meer over de verwijsindex: http://www.verwijsindexmiddennederland.nl/

Wilt u meer weten over de Verwijsindex neem dan contact op met de gemeentelijke coördinator verwijsindex: Anneke Wenker, a.wenker@kwadraad.nl 

 

Hulp nodig of vragen?