Uw cursus, activiteit of website aanmelden

mother & daughter

Wilt u een cursus, activiteit of website onder de aandacht brengen op de website van CJG De Ronde Venen? Lees hieronder de mogelijkheden. Na uw aanmelding beoordeelt CJG De Ronde Venen of uw cursus, activiteit of website passend is voor onze website.

E-mailadres om uw cursus, activiteit of website aan te melden: a.wenker@kwadraad.nl.

Bekijk de mogelijkheden:

Plaatsing in de agenda

Hier plaatsen we de algemeen toegankelijke voorzieningen, waar mensen (bijna) niet voor hoeven te betalen. Deze activiteiten moeten enigszins gelinkt zijn aan het CJG.

Wilt u een cursus, workshop, themabijeenkomst, lezing of activiteit aanmelden voor de agenda? Geef dan per activiteit de volgende informatie:

  • Omschrijving doelgroep
  • Datum
  • Start- en eindtijd
  • Locatie
  • Doelgroep
  • Omschrijving van de activiteit (maximaal 300 woorden)
  • Aanmelden* of vrije inloop 

* Bij 'aanmelden' komt er een aanmeldknop onder aan de pagina van uw activiteit. U kunt zelf aangeven of deze knop verwijst naar uw e-mailadres of website. Zit de cursus of activiteit vol? Dan kunt u dit later aan ons doorgeven. Dan vermelden wij dit bij het agenda-item of we verwijderen desgewenst de pagina uit de agenda.

Plaatsing bij cursussen en activiteiten

Geef aan voor welke categorie de cursus of activiteit die u organiseert bedoeld is: kinderwens, zwanger, baby, peuter, basisschoolkind, puber, jongvolwassene. Stuur ons een korte omschrijving (maximaal 50 woorden) met een link naar uw website of een e-mailadres/telefoonnummer voor meer informatie.

Uw link bij 'Handige websites / apps'

Wij plaatsen links onder de volgende categorieën: apps, welzijn, zorg en hulpverlening, kinderopvang en peuterspeelzalen, basisonderwijs, activiteiten voor de jeugd. Na uw aanmelding, beoordeelt CJG of uw link passend is voor onze website. De links zijn bereikbaar via het navigatiemenu.

Hulp nodig of vragen?