Stichting Omgaan met Pesten & lespakket

kids

Stichting Omgaan met Pesten heeft ook dit jaar een eigen campagne 'Samen maken we het verschil!' en sluit daarmee aan bij het thema van Stichting School & Veiligheid. In de campagne brengen zij een gratis lespakket voor het PO en VO uit. Dit lespakket is dit jaar gericht op groepsvorming, erg belangrijk door de invloed van de Corona periode het afgelopen schooljaar. Het lespakket bestaat uit diverse werkvormen, tips en tools. U kunt het vinden via deze Link:

https://weektegenpesten.omgaanmetpesten.nl/

Het lespakket biedt mogelijkheden om spelenderwijs met elkaar in gesprek te gaan. De begeleider kan een groep inspireren en stimuleren, om samen een groep te zijn. Hierdoor wordt de positieve dynamiek in een groep en sociale veiligheid bevorderd. Door ieder lid in de groep te zien en te waarderen voelen groepsleden zich sterker en minder kwetsbaar. Daardoor durven zij het verschil te maken.

Door het werken met het lespakket leren de kinderen elkaar beter kennen en beter samenwerken. De focus ligt op gedrag dat je wel wilt zien. Dat draagt bij aan het voorkomen en terugdringen van pestgedrag.

Trainingen en deskundigheidsbevordering

Naast het gratis lespakket dat voor iedereen toegankelijk is, verzorgt de Stichting omgaan met pesten workshops en gastlessen rondom de Week tegen Pesten voor kinderen, jongeren, ouders en professionals en vrijwilligers.”

De trainers van Stichting Omgaan met Pesten zijn professionals en actief in heel Nederland. Zij zijn werkzaam vanuit hun eigen praktijk, school of organisatie. Scholen en andere organisaties kunnen terecht bij de trainers voor deskundigheidsbevordering van personeel en ouders en voor ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van het antipestbeleid. Ook geven trainers de antipestprogramma’s ‘Sta Sterk op School ‘en ‘Omgaan met Elkaar’ aan klassen binnen het basis- en voortgezet onderwijs.

In september start weer een opleiding voor de functie van anti-pestcoördinator/coördinator sociale veiligheid binnen het onderwijs en in oktober begint de opleiding tot trainer Omgaan met Pesten.

Hulp nodig of vragen?