Sta Sterk Training voor het jonge kind

yeah

Vindt uw dochter of zoon het moeilijk om voor zichzelf op te komen in de klas of tijdens het buiten spelen? Heeft uw kind er moeite mee om te praten in de kring. Of om te vragen om mee te spelen? Of is het juist net andersom? Dat uw kind het moeilijk vindt om rustig te blijven als iemand iets doet wat hij/zij niet leuk vindt. En snel boos wordt.

De Sta Sterk Training richt zich op het vergroten van sociale en weerbare vaardigheden en op met emoties omgaan. De direct toepasbare handvatten helpen uw kind voor zichzelf op te komen en om te gaan met anderen op school en elders.

Voorbeelden van aandachtspunten kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • (durven) praten in de kring
 • antwoord geven op vragen van klasgenoten of de juf
 • iets aan de juf vertellen of vragen
 • luisteren naar anderen
 • voor zichzelf opkomen in de klas of tijdens het buiten spelen
 • rustig blijven als iemand iets doet wat ze niet leuk vinden
 • begrijpen hoe zij of anderen zich voelen
 • vragen of ze mee mogen spelen
 • samen spelen

Methode

De STA STERK training is een methodiek en trainingsprogramma van de landelijke Stichting Omgaan met Pesten.

Werkvormen

 • vrij spel
 • kringgesprek
 • spelend sociaal vaardig en weerbaar worden
 • vaardigheden trainen
 • creatieve opdrachten om vaardigheden te verwerken

Wanneer?

De training start bij voldoende aanmeldingen op 7 maart 2019 op de donderdagochtend. De training bestaat uit:

 • een intakegesprek
 • 10 bijeenkomsten van 1,5 uur
 • 2 informatiebijeenkomsten voor ouders en leerkrachten
 • eindgesprek met ouders en soms ook school

Voor wie?

Voor kinderen in groep 2 en 3. De training wordt gegeven door 2 ervaren trainers gezien de jonge leeftijd. Maximale groepsgrootte: 8 deelnemers.

Waar?

De locatie van de trainingen hangt af van de kern in De Ronde Venen waar de meeste aanmeldingen vandaan komen voor de training.

Kosten

U betaalt als ouder een eigen bijdrage van € 50,-. De gemeente De Ronde Venen neemt de overige kosten voor haar rekening.  

Aanmelden

Let op: bij deelname aan de training wordt een handtekening van beide ouders gevraagd. Mocht dit een drempel opwerpen, neemt u dan vooral contact met ons op. 

Stuur een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier (Word-document) digitaal naar Marga Kraaijkamp, e-mailadres: m.kraaijkamp@kwadraad.nl. U kunt de ondertekende versie van het formulier eventueel ook inleveren tijdens het intakegesprek.

Training vol of al gestart?

De weerbaarheidstrainingen hebben een doorlopende aanmelding. Is de training vol of al gestart? Dan plaatsen wij uw kind na aanmelding op een reservelijst / wachtlijst voor een volgende training.

Contact

Bij vragen over de trainingen kunt u contact opnemen met Marga Kraaijkamp:

E-mail: m.kraaijkamp@kwadraad.nl
Tel: 06-40097357

Meer weerbaarheidstrainingen in 2018/2019

Kijk voor meer informatie over de andere weerbaarheidstrainingen dit schooljaar op de pagina weerbaarheidstrainingen. Zie ook de website van Samen Sterk voor kinderen.