Sociale vaardigheden voor het jonge kind

sport kids

In deze training leren deelnemers op een speelse manier sociale vaardigheden aan. Hierdoor zijn ze beter in staat op een plezierige manier contact met leeftijdsgenootjes te maken. De training wordt aangeboden door de pedagoog en een jeugdverpleegkundige van het Centrum Jeugd en Gezin.

Voorbeelden van aandachtspunten kunnen zijn:

 • iemand aan te kijken
 • te luisteren naar anderen
 • samen te werken
 • iets te vertellen in de klas
 • om te gaan met gevoelens
 • op te komen voor zichzelf
 • hoe op een ander te reageren
 • steeds voor de beurt praten.

De training bestaat uit:

 • een intakegesprek met de trainer, het kind en de ouders
 • 8 bijeenkomsten van 75 minuten
 • een ouderavond
 • een evaluatiegesprek

Voor wie? Voor kinderen in groep 2, 3 en 4.
Waar? De locatie van de trainingen hangt af van de kern in De Ronde Venen waar de meeste aanmeldingen vandaan komen voor de training.
Kosten? U betaalt als ouder een eigen bijdrage van  € 50,-. 

Aanmelden

Let op: bij deelname aan de training wordt een handtekening van beide ouders gevraagd. Mocht dit een drempel opwerpen, neemt u dan vooral contact met ons op. 

Stuur een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier (Word-bestand) digitaal naar Marga Kraaijkamp, e-mailadres: m.kraaijkamp@kwadraad.nl. U kunt de ondertekende versie van het formulier eventueel ook inleveren tijdens het intakegesprek.

Training vol of al gestart?

De weerbaarheidstrainingen hebben een doorlopende aanmelding. Is de training vol of al gestart? Dan plaatsen wij uw kind na aanmelding op een reservelijst / wachtlijst voor een volgende training.

--> Meer weerbaarheidstrainingen.