Sociale vaardigheden, middenbouw basisschool

Terug naar school

Deze sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor kinderen die moeilijkheden ondervinden in het contact leggen en samenspelen/samenwerken met leeftijdsgenoten. Het doel van deelname aan de training is het voorkomen van gedragsproblemen en het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen.

Dit doen we door het probleemoplossend vermogen van de kinderen vergroten, waardoor ze meer grip op hun eigen situatie krijgen en hun zelfvertrouwen en waardering kan groeien. Zowel kinderen met subassertief als over-assertief gedrag kunnen deelnemen.

Voorbeelden van aandachtspunten tijdens de training kunnen zijn:

  • aanleren van vaardigheden zoals luisteren
  • problemen oplossen
  • over gevoelens praten
  • samenwerken
  • kritiek geven en ontvangen

Wanneer?

De training vindt plaats na schooltijd en start bij voldoende aanmeldingen op donderdagmiddag 21 maart 2019, van 15.30 tot 17.00 uur. De training bestaat uit:

  • een intakegesprek met de trainer, het kind en de ouders
  • 8 bijeenkomsten van 90 minuten
  • een ouderavond
  • een evaluatiegesprek

Voor wie?

Voor kinderen in groep 4, 5 en 6. Maximale groepsgrootte 8 kinderen.

Waar?

De locatie van de trainingen hangt af van de kern in De Ronde Venen waar de meeste aanmeldingen vandaan komen voor de training.

Kosten

U betaalt als ouder een eigen bijdrage van  € 50,-. De gemeente De Ronde Venen neemt de overige kosten voor haar rekening. 

Aanmelden

Let op: bij deelname aan de training wordt een handtekening van beide ouders gevraagd. Mocht dit een drempel opwerpen, neemt u dan vooral contact met ons op. 

Stuur een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier (Word-bestand) digitaal naar Marga Kraaijkamp, e-mailadres: m.kraaijkamp@kwadraad.nl. U kunt de ondertekende versie van het formulier eventueel ook inleveren tijdens het intakegesprek.

Training vol of al gestart?

De weerbaarheidstrainingen hebben een doorlopende aanmelding. Is de training vol of al gestart? Dan plaatsen wij uw kind na aanmelding op een reservelijst / wachtlijst voor een volgende training.

Contact

Bij vragen over de trainingen kunt u contact opnemen met Marga Kraaijkamp:

E-mail: m.kraaijkamp@kwadraad.nl
Tel: 06-40097357

Meer weerbaarheidstrainingen in 2018/2019

Kijk voor meer informatie over de andere weerbaarheidstrainingen dit schooljaar op de pagina weerbaarheidstrainingen.