Rots & Watertraining voor jongens in de bovenbouw

jonegens aan het spelen

Rots en Water is al jaren een bekend begrip als het gaat om weerbaarheid. Het programma is oorspronkelijk vooral bedoeld voor jongens in de leeftijd van 12+ om te leren omgaan met specifieke jongensproblemen: moeite met zelfbe- heersing, agressie, overschatting en grenzen opzoeken. Het programma is uitgegroeid tot een zeer breed weerbaar- heidsprogramma diverse doelgroepen in alle leeftijden. Het is een zeer fysieke weerbaarheidsvorm, waarbij een ruimte om te bewegen noodzakelijk is.

  • ademhaling
  • stevig staan
  • lichaamstaal
  • wat is eervol?
  • zich bewust leren op te stellen met een rots- of waterhouding

Voor wie? Jongens in de leeftijd 9-12 jaar. De groepsgrootte is 8-12 deelnemers. 
Wanneer en waar? De training start in de winter begin 2019. De startdatum, dag waarop de training plaatsvindt en het tijdstip zijn nog niet bekend.
Waar? De locatie van de trainingen hangt af van de kern in De Ronde Venen waar de meeste aanmeldingen vandaan komen voor de training.
Kosten: U betaalt als ouder een eigen bijdrage van  € 50,-.

Onderdelen training

De training bestaat uit:

  • Intakegesprek tussen trainer, kind en ouders
  • 10 bijeenkomsten van 60 minuten
  • eindgesprek 

Aanmelden

Let op: bij deelname aan de training wordt een handtekening van beide ouders gevraagd. Mocht dit een drempel opwerpen, neemt u dan vooral contact met ons op.  Stuur een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier digitaal naar Marga Kraaijkamp, e-mailadres: m.kraaijkamp@kwadraad.nl. U kunt de ondertekende versie van het formulier eventueel ook inleveren tijdens het intakegesprek.

Training vol of al gestart?

De weerbaarheidstrainingen hebben een doorlopende aanmelding. Is de training vol of al gestart? Dan plaatsen wij uw kind na aanmelding op een reservelijst / wachtlijst voor een volgende training.

--> Meer weerbaarheidstrainingen