Regenboogbijeenkomst: De Ronde Venen Inclusief

colour

De gemeente De Ronde Venen organiseert samen met COC Midden-Nederland deregenboogbijeenkomst ‘De Ronde Venen Inclusief’. Tijdens deze avond gaan we in gesprekover hoe de gemeente nog inclusiever kan zijn voor haar lesbische, homo-, bi-, trans- en intersekse (LHBTI) inwoners. Deze avond vindt plaats op donderdag 19 september vanaf 19.30 uur in De Boei in Vinkeveen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 - Inloop en ontvangst
20.00 - Welkomstwoord door Simon Timmerman, voorzitter van COC Midden-Nederland
20.10 - Introductie door wethouder Marja Becker
20.20 - Groepsgesprekken onder leiding van gespreksleiders
21.10 - Plenaire terugkoppeling
21.30 - Afronding en dankwoord
21.40 - Netwerkborrel

Vorig jaar werd in de gemeenteraad een motie over een inclusieve samenleving aangenomen als vervolg op het Regenboog Stembusakkoord. De motie vraagt om het voeren van inclusief beleid metaandacht voor LBHTI’s. “In de gemeente De Ronde Venen moet iedereen zich thuis voelen. Wesluiten niemand uit. Maar wordt dat ook zo ervaren? Wat is daar nog voor nodig? Wat kunnen degemeente en de verschillende organisaties binnen De Ronde Venen nog verbeteren?” Zo steltwethouder Marja Becker de vraag. U bent van harte welkom om ervaringen te delen en mee te denken over welke acties nodig zijn. Het doel van de regenbijeenkomst is in gezamenlijkheid tot een breed gedragen actieplan te komen.