Privacy

fam

De partners van het Centrum voor Jeugd en Gezin willen gezamenlijk invulling geven aan de vijf preventieve functies in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning: informatie en adviessignalering, beoordeling en toeleiding, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg. 

Hiervoor is het soms nodig om persoonsgegevens van jeugdigen en hun ouders en/of opvoeders uit te wisselen. Het doel van de uitwisseling van deze gegevens is het bieden van goed toegankelijke, effectieve en sluitende zorg.

Voor de uitwisseling van de persoonsgegevens is een privacyregelement: /download/714-privacy.pdf opgesteld door de partners van het CJG De Ronde Venen.

Hulp nodig of vragen?