Pedagogisch bureau

fam

Als het even niet meer lukt

Het Pedagogisch Bureau van Kwadraad, is onderdeel van het CJG in De Ronde Venen en werkt samen met de overige partners binnen de voorliggende voorzieningen. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van ouders.  Ontzorgen en normaliseren vormen de uitgangspunten op basis waarvan informatie, advies en hulp tijdig en passend worden aangeboden, dicht aansluitend bij de leefomgeving van gezinnen, “zo licht mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk”

Doel

Het pedagogisch bureau heeft tot doel dat ouders/verzorgers met kinderen in de leeftijd tussen 0 en 19 jaar in een zo vroeg mogelijk stadium terecht kunnen met zorgen, vragen en problemen op het gebied van opvoeding, ontwikkeling en het gedrag van kinderen.

De vragen worden met ouders op een laagdrempelige, toegankelijke en praktisch manier besproken  zodat ouders de opvoeding weer zelf kunnen oppakken. Hierdoor wordt zo mogelijk voorkomen dat er in een later stadium een beroep op intensievere hulp moet worden gedaan.

Werkwijze

Het pedagogisch bureau werkt volgens de methode “Pedagogisch adviseren” welke gericht is op het bevorderen van eigen kracht en zelfregulatie van ouders. Onder deze methode vallen verschillende vormen van adviseren zoals: spreekuur op afspraak, telefonische contacten, huisbezoeken en observaties zowel thuis als op kinderopvang/scholen. Daarnaast behoort  kortdurende video-hometraining (K-VHT) ook tot de mogelijkheden. De pedagogisch  adviseur is hierin opgeleid en werkt als gecertificeerd trainer.

De doelen/resultaten van pedagogisch adviseren zijn: 

 • De opvoedcompetentie en  het zelfvertrouwen van ouders zijn toegenomen.
 • Ouders kunnen de moeilijkheden in de opvoeding weer zelfstandig hanteren.
 • Ouders maken in de opvoeding (meer) gebruik van positieve gedragsbeïnvloeding.
 • In het welbevinden en het gedrag van kinderen treden positieve veranderingen op.
 • De relatie tussen ouders en kinderen en tussen ouders onderling is verbeterd.
 • Ouders zijn zo nodig gemotiveerd om intensievere hulp te accepteren.

Aanmelding

 • Op eigen initiatief of door verwijzing: er is geen verwijsbrief nodig.
 • Via mail (t.derks@kwadraad.nl; of telefonisch: Kwadraad 088- 9004000
 • Er zijn geen kosten aan verbonden.
 • Op afspraak na telefonisch contact/intake.

Meest gestelde vragen aan het pedagogisch bureau

 • Aanpak opvoeding/ouderschap: Mijn vrouw en ik gaan scheiden, hoe vertellen we het de kinderen? Mijn partner en ik hebben andere ideeën over opvoeden.
 • Opvallend gedrag: mijn kind is driftig. Mijn dochter luistert niet. Mijn kinderen pesten elkaar. Mijn zoon is zo druk. Mijn kind is bang. Hoe help ik mijn kind weerbaar te worden.
 • Lichamelijke ontwikkeling: Mijn kind eet bijna niks. Mijn kind slaapt slecht.
 • Verstandelijke ontwikkeling: Mijn kind kan zich maar kort concentreren. Hoe ga ik om met mijn hoogbegaafde zoon.
 • Sociale ontwikkeling: mijn kind heeft moeite met samenspelen en delen. Mijn kind heeft geen vrienden. Mijn kind zit de hele dag te gamen.

Hulp nodig of vragen?