Over het CJG

fam

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen!

Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk geestelijk als sociaal. Bij sommige kinderen zijn er op enig moment vragen of zorgen.

Het CJG is dé plek voor ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar en professionals. Naast preventieve onderzoeken kunt u gratis terecht voor informatie en advies op maat over opvoeden en opgroeien. Het CJG bestaat onder andere uit:

Basisfuncties

De basisfuncties van een CJG zijn:

  • een plek bieden waar ouders en jongeren vragen kunnen stellen over opvoeden en opgroeien;
  • laagdrempelig advies en ondersteuning geven, zodat de gezinnen zichzelf kunnen redden;
  • jeugdigen en gezinnen met risico’s en problemen in beeld brengen;
  • op tijd hulp bieden aan gezinnen om het ontstaan (of het uit de hand lopen) van problemen te voorkomen;
  • Aanbieden van snel passende hulp;
  • Optimaal gebruik van lokale voorzieningen op het gebied van jeugdhulp.

Bij problemen die meer ondersteuning nodig hebben of bij een ingewikkelder hulpvraag kan het CJG een samenwerking zoeken met het kernteam en/of andere (betrokken) organisaties en personen.  

Niet tevreden?

Wij doen ons uiterste best om alles naar wens te laten verlopen. Bent u desondanks niet tevreden, dan kunt u zich wenden tot de organisatie waar u door geholpen bent. Kwadraad en de GGD hebben een eigen klachtenprocedure.

Wilt u iets delen met het CJG, neemt u dan contact op met de coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin: Anneke Wenker, Telefoon: 088-9004000, E-mail: a.wenker@kwadraad.nl

Hulp nodig of vragen?