Meldcode

fam

Professionals in de zorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning en justitie zijn verplicht met een meldcode te werken als zij een signaal krijgen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode is een 5-stappenplan waarin staat wat een professional het beste kan doen bij een vermoeden hiervan.

Stap 1: in kaart brengen van signalen.
Stap 2: overleggen met een collega en/of aandachtfunctionaris. Eventueel raadplegen van Veilig Thuis. Afwegen of kind in de verwijsindex moet worden geregistreerd.
Stap 3: gesprek met de cliënt.
Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden.

Het gebruik van een meldcode heeft effect, zo blijkt uit de praktijk. Onderzoek wijst uit dat hulp- en zorgverleners en leraren die met een meldcode werken 3 keer vaker ingrijpen dan collega's die de code niet gebruiken. 

Werken met de meldcode

Een meldcode is geen meldplicht. Een professional beslist op basis van de 5 stappen in de meldcode nog steeds zelf om een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling al dan niet te melden. Wel komt hij of zij meestal meer gefundeerd tot dat besluit.

Meer informatie

  • Het basismodel kan gedownload worden via www.meldcode.nl.
  • Er is een databank, waarin je kunt zoeken naar trainingen die op het gebied van de meldcode worden aangeboden: Databank bij- en nascholing meldcode.
  • Samen met Augeo ontwikkelt de overheid online trainingen rond kindermishandeling en huiselijk geweld. Augeo is een sociale onderneming die zich inzet voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Kijk voor meer informatie bij Augeo.
  • Voor smartphones is een gratis app beschikbaar, die professionals helpt in te grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode App is gratis te downloaden (alleen voor iPhone, iPad).
  • De overheid heeft een document samengesteld met Veel gestelde vragen over de meldcode

Hulp nodig of vragen?