Let op lood!

Play with kids

Op meerdere plaatsen in Nederland doen instanties onderzoek naar de aanwezigheid en eventuele risico’s van lood in de bodem. Door eeuwenlang gebruik zit er op veel plaatsen in de provincie Utrecht lood in de bodem. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot zes jaar.

De provincie onderzoekt binnenkort de kinderspeelplaatsen op blootstellingrisico’s. Ook speelplaatsen in de gemeente De Ronde Venen. De gemeente wil namens de provincie haar inwoners hierover informeren en een aantal aanbevelingen doen. Door gebruiksadviezen op te volgen, kan de blootstelling aan lood namelijk worden verminderd.

De gemeente De Ronde Venen heeft een groot gebied met zogeheten toemaakgronden. Deze gronden zijn in meer of mindere mate vervuild met lood. In het verleden zijn namelijk de veengronden in dit gebied opgehoogd met stadsafval om de vruchtbaarheid van de grond te verbeteren. Dit stadsafval bevatte onder meer lood.

Wat kan ik doen?

Woont u in een gebied met lood, dan kunt u de gebruiksadviezen opvolgen. Lood komt alleen het lichaam in via hand-mondcontact, oftewel; door het ‘eten’ van aardedeeltjes uit loodhoudende bodem. Door het binnen krijgen van aardedeeltjes te voorkomen, wordt het risico voor jonge kinderen aanzienlijk beperkt. Zoals het wassen van handen na het buitenspelen, de zandbak van schoon(wit) zand voorzien en zo meer. In de flyer let op lood (pdf) of dit informatiefilmpje https://youtu.be/RczW7t9f8Hc vindt u meer gebruiksadviezen.

Meer informatie vindt u op de website van de provincie: provincie-utrecht.nl/letoplood