Kansrijke Start

Babyhands

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De eerste 1000 dagen beginnen al in de buik. Sommige baby’s hebben een valse start. Zij worden bijvoorbeeld te vroeg geboren. Baby’s kunnen ook blootstaan aan stress, rook, slechte voeding of mishandeling. Kinderen met een valse start krijgen later vaak groei- en (psychische) ontwikkelingsproblemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht. Daarom werken de landelijke overheid, gemeenten en organisaties zoals de GGD samen in het actieprogramma “Kansrijke Start”.

Om ervoor te zorgen dat meer kinderen een kansrijke start krijgen richt het actieprogramma zich op de volgende punten:

  • meer ouders goed voorbereid met hun zwangerschap starten.
  • minder ongeplande en onbedoelde zwangerschappen in kwetsbare gezinnen.
  • beter problemen (ook niet-medische) signaleren bij (aanstaande) kwetsbare gezinnen.
  • aanstaandeouders in kwetsbare situaties krijgen eerder de juiste hulp .
  • ouders beter zijn toegerust voor het ouderschap en de opvoeding.
  • minder baby’s en jonge kinderen uit huis of onder toezicht worden geplaatst.

In  De Ronde Venen worden onder andere nu al de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • “Prenatale zorg”: prenatale huisbezoeken door de GGD bij zwangeren die in een kwetsbare positie verkeren.
  • “Stevig Ouderschap” : Extra ondersteuning door een jeugdverpleegkundige van de GGD aan gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld.

Intensivering contacten met verloskundigen over prenatale voorlichting.

In de toekomst zal Kansrijke Start zich nog verder gaan ontwikkelingen binnen de gemeenten met uitbreiding van de activiteiten.