Jeugdoverleg

girls laughing

Afstemmingsoverleg jeugd

Iedere twee weken vindt binnen het CJG een afstemmingsoverleg plaats op dinsdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur. Aan dit overleg nemen de kernpartners van het CJG (Jeugdgezondheidszorg, Kwadraad Maatschappelijk Werk, Pedagogisch Bureau) en een afvaardiging van het Sociaal Team deel. Tijdens het afstemmingsoverleg worden geen casussen meer besproken. De rol 'casuïstiek' is bij het Sociaal Team belegd.

Locatie: Hoofdweg 1, Mijdrecht, grote vergaderzaal.

  • Wilt u overleg over een situatie waarbij Kwadraad Maatschappelijk Werk of het Pedagogisch Bureau betrokken is of van betekenis kan zijn, neem dan contact op met Kwadraad. Telefoonnummer: 088-9004000.
  • Wilt u overleg waarbij de Jeugdgezondheidszorg betrokken is of van betekenis kan zijn, neem dan contact op met de GGD, regio Utrecht. Telefoonnummer: 033-4600046.
  • Wilt u een complexe probleemsituatie bespreken waarbij het Sociaal Team betrokken is, of van betekenis kan zijn, neem dan contact op met het Sociaal Team. Telefoon: 0297-291602.

Themaoverleg Jeugd en Gezin

Het themaoverleg vindt een keer per zes weken plaats van 9.30 tot 11.30. Aan dit overleg nemen een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, maatschappelijk werker, pedagoog, sociaal team, jongerenwerk van Tympaan de Baat, en andere betrokkenen (leerplicht, servicepunt, jeugdconsulenten, lijn 5, poh-ggz) deel.

Het themaoverleg is een netwerkbijeenkomst waarbij diverse thema’s besproken worden en/of organisaties presentaties houden. Twee keer per jaar vindt er een groot netwerkoverleg plaats over een bepaald thema dat gesignaleerd kan zijn vanuit dit overleg. Tijdens het groot netwerkoverleg worden gastsprekers of andere betrokkenen uitgenodigd, zoals gemeente, onderwijs, welzijnsorganisaties, het Gilde, Ouders Lokaal etc.

Wilt u een keer aansluiten, neem dan gerust contact op met de coördinator van het CJG.

Contactgegevens Coördinator CJG

Anneke Wenker
Telefoon: 088-9004000
E-mail: a.wenker@kwadraad.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag (tot 14 uur) en vrijdag

Hulp nodig of vragen?