Begeleide omgang voor gescheiden ouders

dad mom fighting

Traject Begeleide Omgang in De Ronde Venen (een pilot) is per 1 oktober 2017 gestart in gemeente De Ronde Venen. 

Na een scheiding heeft ieder kind recht op contact met beide ouders. Dit is belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling en het welzijn van het kind. Gescheiden ouders zijn sinds 2009 wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In de praktijk valt het opstellen of naleven van zo'n regeling niet altijd mee. Het traject Begeleide Omgang kan ouders hierbij ondersteunen.

Bij dit traject wordt er met ouders toegewerkt naar het tot stand komen van een goed lopende omgangsregeling. Het belang van het kind staat hierbij voorop. Dit traject wordt gesubsidieerd door de gemeente en uitgevoerd door Kwadraad. Dit traject loopt parallel aan het traject Ouderschap Na Scheiding (ONS, een vorm van bemiddelingsgesprekken), uitgevoerd door hulpverleners van Timon. Een contactpersoon vanuit het Sociaal Team zal op de achtergrond betrokken zijn als casusregisseur.

Doel van het traject

Er is onbelast contact tussen kind(eren) en beide ouders. Er wordt toegewerkt naar onbegeleide omgang, zodat het kind met de uitwonende ouder verder contact kan opbouwen.

Voor wie is dit traject bedoeld?

Gescheiden ouders met een of meer minderjarige kinderen, die steun kunnen gebruiken bij het maken en in stand houden van een omgangsregeling.

Hoe ziet het traject eruit?

  • Ouders starten met het traject Ouderschap Na Scheiding (ONS). De gesprekken vinden plaats op kantoor van het Sociaal Team.
  • Ouders tekenen een samenwerkingscontract en vervolgens kan de begeleide omgang starten (uitgevoerd door hulpverlener Kwadraad, locatie de Boei in Vinkeveen).
  • De ene week is er een gesprek ONS, de andere week is er begeleide omgang (frequentie en voortgang wordt door hulpverleners met ouders besproken)
  • Er wordt zo snel mogelijk toegewerkt naar (onbegeleide) omgang bij de betreffende ouder thuis (indien mogelijk)
  • Dit traject duurt maximaal 6 maanden en bij de eindevaluatie wordt met ouders bekeken of en welke vervolghulp er nodig is (contactpersoon Sociaal Team pakt dit dan verder op met ouders)

Aanmelden voor het traject

Ouders en/of professionals kunnen een aanmelding doen bij het Sociaal Team (bureaudienst Sociaal Team: 0297-291602 of mail sociaalteam@derondevenen.nl)