Welkom bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Dijkhove

Lang zullen ze leren Thema Lang zullen ze leren

Van een puber wordt verwacht dat hij of zij steeds zelfstandiger de lesstof leert. Toch is dat juist voor tieners ontzettend lastig. Hun brein is gefocust op hele andere zaken. Als ouder is soms moeilijk je kind te motiveren. Meestal leidt dat eerder tot ruzie dan tot resultaat. Toch zijn jonger

Het aanbod aan weerbaarheidstrainingen voor kinderen in het basisonderwijs voor schooljaar 2018/2019 is bekend. Ook begint in het najaar van 2018 een

Maak je je zorgen over de gedragsveranderingen van je puber? Kom je regelmatig in een strijd terecht met je puber? Wil je informatie over het puberbrein, veranderingen en de verschillende fasen van puberteit? Wil je leren om contact te maken met je puber vanuit je gevoel? Dan nodigen wij jou van

We ontwikkelen ons door nieuwe dingen te leren. Vanaf de geboorte maken we stappen en sprongen die ons verder brengen. Eerst leren we lopen, praten, dieren herkennen, daarna fietsen, lezen en een computer gebruiken. Tot slot leren we te functioneren in de maatschappij: rekeningen betalen, zaken reg

28 juni 2018Bron: www.trimbos.nl Slecht slapen is van invloed op de gezondheid. Zo kan te kort of juist te lang slapen bij volwassenen het risico